chiliz.net

https://api.chiliz.net/openapi/quote/v1/ticker/24hr