KIWI/ETH

https://enclaves.io/trade/KIWI

already listed with Delta